Spec วัสดุ


1. งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
เสาเข็มใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ตามรายการคำนวณวิศวกรกำหนด (ถ้าเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะคิดราคาเพิ่ม)ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.18 x 0.18 x 18.00 ม. ตามรายการคำนวณวิศวกรกำหนด (ถ้าเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะคิดราคาเพิ่ม)ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. ตามรายการคำนวณวิศวกรกำหนด (ถ้าเปลี่ยนเป็นเข็มเจาะคิดราคาเพิ่ม)
คาน, เสาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูป รายการตามวิศวกรกำหนดใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก รายการตามวิศวกรกำหนดใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก รายการตามวิศวกรกำหนด
พื้นทั่วไปใช้พื้นสำเร็จวางบนคานพร้อมเททับ TOPPING เสริมเหล็กกันแตก ตะแกรงไวเมทใช้พื้นสำเร็จวางบนคานพร้อมเททับ TOPPING เสริมเหล็กกันแตก ตะแกรงไวเมทใช้พื้นสำเร็จวางบนคานพร้อมเททับ TOPPING เสริมเหล็กกันแตก ตะแกรงไวเมท
พื้นห้องน้ำ, เฉลียง, ระเบียงใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ผสมน้ำยากันซึม ความหนาและจำนวนเหล็กเสริมตามรายการคำนวณวิศวกรใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ผสมน้ำยากันซึม ความหนาและจำนวนเหล็กเสริมตามรายการคำนวณวิศวกรใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ผสมน้ำยากันซึม ความหนาและจำนวนเหล็กเสริมตามรายการคำนวณวิศวกร
พื้นโรงรถ, ซักล้างใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน รายการตามวิศวกรกำหนดใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน รายการตามวิศวกรกำหนดใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน รายการตามวิศวกรกำหนด
ผนังก่ออิฐมอญก่ออิฐมอญก่ออิฐมอญ
งานคอนกรีตโครงสร้างใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 1
งานฉาบผนังใช้ปูนฉาบผสมเสร็จใช้ปูนฉาบผสมเสร็จใช้ปูนฉาบผสมเสร็จ
เหล็กเสริมเหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 (6,9 mm.) เหล็กเต็ม - เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (12,16,20,25 mm.) เหล็กเต็มเหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 (6,9 mm.) เหล็กเต็ม - เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (12,16,20,25 mm.) เหล็กเต็มเหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR 24 (6,9 mm.) เหล็กเต็ม - เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40 (12,16,20,25 mm.) เหล็กเต็ม
ข้อกำหนดงานโครงสร้าง*รับประกันโครงสร้าง 10 ปีรับประกันโครงสร้าง 10 ปีรับประกันโครงสร้าง 10 ปี

2. งานหลังคา

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
โครงหลังคา อะเสหลังคาเหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณวิศวกร ทาสีกันสนิม 1 เที่ยวเหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณวิศวกร ทาสีกันสนิม 2 ชั้นเหล็กรูปพรรณ ขนาดตามรายการคำนวณวิศวกร ทาสีกันสนิม 2 ชั้น
กระเบื้องหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย สีเทานกพิราบ,แดงกุหลาบ,อิฐอำไพ,น้ำตาลโกเมนกระเบื้องซีแพคโมเนียรุ่นเรียบ เพรสทีจ Prestige ตราช้าง สีโกลเด้น บราวน์ / คลาสสิค เกรย์ / ดีพ มารูน / มิดไนท์ เกรย์กระเบื้องซีแพคโมเนียรุ่นนิวสไตล์ New Stile ตราช้าง
ไม้เชิงชาย,ไม้ปั้นลมไม้เชิงชาย คอนวูด,เฌอร่า (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน พร้อมแผ่นกันนกไม้เชิงชาย คอนวูด,เฌอร่า (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน พร้อมแผ่นกันนกไม้เชิงชาย คอนวูด,เฌอร่า (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน พร้อมแผ่นกันนก
รางตะเข้สังกะสีเคลือบกันสนิมซีแพคโมเนียสังกะสีเคลือบกันสนิมซีแพคโมเนียสังกะสีเคลือบกันสนิมซีแพคโมเนีย
ระบบกันความร้อนติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน CPAC ใต้กระเบื้องหลังคาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน CPAC ใต้กระเบื้องหลังคาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน CPAC ใต้กระเบื้องหลังคา

3. งานฝ้าเพดาน

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
ฝ้าภายนอก (ชายคา)แผ่นสมาร์ทบอร์ดตราช้าง รุ่นมีรูระบายอากาศ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานคอนวูด หรือ เชอร์ร่า ตีเว้นร่อง ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานไวนิล สำเร็จรูป
ฝ้าภายนอก (ระเบียง,เฉลียง,โรงรถ)ยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติกยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานไวนิล สำเร็จรูป
ฝ้าภายในบ้านยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติกยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติกยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ โครงซีไลน์ ทาสีพลาสติก

4. วงกบประตู-หน้าต่าง

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
วงกบประตูไม้เต็ง 2" x 4" ทาสีน้ำมันไม้เต็ง 2" x 4" ทาสีน้ำมันไม้แดง 2" x 5" ทำสีธรรมชาติ

5. บานประตู-หน้าต่าง

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
ประตูเฉลียง,ระเบียงเข้าบ้านอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 5 มม.--
ประตูเฉลียงทางเข้าบ้าน-บานเปิดคู่ไม้สัก 80x2.05ม. (บานนี้ ชุดละ 17,000 บาท) ทำสีธรรมชาติบานเปิดคู่ไม้สัก 1.00x2.50 ม. (บานนี้ ชุดละ 40,000 บาท) ทำสีธรรมชาติ
ประตูบานภายนอกบานประตู UPVC 0.80x2.00 ม.(ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน(ราคาบานละ 1,560 บาท)--
ประตูจอดรถเข้าบ้าน,เข้า-ออกห้องครัว-บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 80x2.05ม. (บานละ 8,500บาท) ทำสีธรรมชาติบานเปิดเดี่ยวไม้สัก 0.90x2.50.ม. (บานละ 18,000บาท) ทำสีธรรมชาติ
ประตูห้องเก็บของบานไม้อัดมีลูกฟักสำเร็จรูป 80x2.00. ทาสีน้ำมัน (ราคาบานละ 850 บาท)บานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักเกล็ดระบายอากาศ 80x2.00ม. ทาสีธรรมชาติ (ราคาบานละ 6,000บาท)บานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักเกล็ดระบายอากาศ 0.80x2.00ม. ทาสีธรรมชาติ (ราคาบานละ 6,000บาท)
ประตูห้องนอนบานประตู UPVC 80x2.00 ม. (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน (ราคาบานละ 1,560บาท)บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 80x2.00ม. (บานละ 8,500 บาท) ทำสีธรรมชาติบานเปิดเดี่ยวไม้สัก 0.90x2.50ม. (บานละ 18,000 บาท) ทำสีธรรมชาติ
ประตูห้องน้ำบานประตู UPVC 80x2.00 ม. (ตามแบบระบุ) ทาสีน้ำมัน (ราคาบานละ 1,560 บาท)บานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักเกล็ดระบายอากาศ 80x2.05ม. ทาสีธรรมชาติ (ราคาบานละ 6,000 บาท)บานเปิดเดี่ยวไม้สัก 0.90x2.50ม. (บานละ 18,000บาท) ทำสีธรรมชาติ
หน้าต่างอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 5 มม.อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 5 มม.-
ประตู-หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกใส 5 มม.อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 5 มม.บาน Upvc ( ของ winsor )

6. อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
บานพับประตูสแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 4" x 3"สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 4" x 3"สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 5" x 3"
กลอนประตูสแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 6"สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 6"สแตนเลสชนิดด้าน ขนาด 8" ราคาตัวละ 500 บาท
ลูกบิดประตูทั่วไปสแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 200 บาทสแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 250 บาทสแตนเลสชนิดด้าน เขาควาย ราคาชุดละ 2,000 บาท
ลูกบิดประตูห้องน้ำสแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 200 บาทสแตนเลสชนิดด้าน หัวกลม ราคาชุดละ 250 บาทสแตนเลสชนิดด้าน เขาควาย ราคาชุดละ 2,000 บาท
กันชนประตูแม่เหล็กสีขาวแม่เหล็กสีขาวแม่เหล็กสแตลนเลสชนิดด้าน

7. วัสดุพื้นผิว

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
พื้นห้องนอน,โถงชั้นบนพื้นไม้ ลามิเนต หนา 8 มม. ( 550 บาท/ตร.ม ) ราคาพร้อมติดตั้งทำสีพื้นปาร์เก้ไม้แดง 2"x12" ( 850 บาท/ตร.ม ราคาพร้อมติดตั้งทำสี )พื้นปาร์เก้ไม้มะค่า 4"x14" (2,200 บาท/ตร.ม ราคาพร้อมติดตั้งทำสี )
พื้นห้องรับแขก,โถงชั้นล่าง,ห้องอาหาร,นอนล่างปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12" เกรด A ( 200 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องแกรนิโต้ เกรด A ( 400 บาท/ตร.ม. )ปูหินอ่อน เกรด A ( 3000 บาท/ตร.ม. )
พื้นเฉลียง,ระเบียง,ห้องครัวปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12" เกรด A ( 200 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. )ปูหินอ่อน เกรด A ( 3000 บาท/ตร.ม. )
พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบ 10" x 10" เกรด A ( 200 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 500 บาท/ตร.ม. )
ผนังห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 500 บาท/ตร.ม. )
พื้นห้องน้ำคนใช้ปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 400 บาท/ตร.ม. )
ผนังห้องน้ำคนใช้ปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 400 บาท/ตร.ม. )
พื้นซักล้างปูนแต่งผิวเรียบ (ขัดมัน)ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. )-
พื้นที่จอดรถปูนแต่งผิวหยาบปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 150 บาท/ตร.ม. )ปูกระเบื้องเคลือบ เกรด A ( 300 บาท/ตร.ม. )
TOPเคาน์เตอร์ครัว,ห้องน้ำ-แกรนิต ( ตร.ม.ละไม่เกิน 1,200 บาท )แกรนิต ( ตร.ม. 2,500 บาท )
หมายเหตุ*ผนังห้องครัวคิดราคาเพิ่มตามพื้นที่

8. งานบัวเชิงผนัง

Spec วัสดุของ Mtech HomeEconomy SpecStandard SpecPremium Spec
บัวพื้นชั้นล่างไม้บัวสำเร็จรูป เชอร่าทาสีน้ำมันไม้ คอนวูด,เฌอร่า 14 มม. ทาสีน้ำมันไม้มะค่า ทำสีธรรมชาติ
บัวพื้นชั้นบนลามิเนตสำเร็จรูปไม้ คอนวูด,เฌอร่า 14 มม. ทาสีน้ำมันไม้มะค่า ทำสีธรรมชาติ