Welcome to bracestructural

We are team of talented construction making interior design

ก้าวสู่ปีที่ 40 ในงานวิศวกรรม

เราคือหนึ่งในทีมวิศวกรคุณภาพมากประสบการณ์ครบวงจร

รับสร้าง

รับสร้าง บ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก อาคารพานิชย์ หมู่บ้าน คอนโด รวมถึงงานต่อเติมปรับปรุงแก้ไขต่างๆ

ออกแบบตบแต่ง

รับออกแบบบ้าน อาคาร สำนักงาน โครงสร้าง ระบบภายใน

วิศวกรรมโยธา

รับงานโยธา สร้างถนน สะพาน วางระบบโครงสร้าง แก้ไขระบบ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม

About us

เราคือ บริษัท เบรซ สทรัคเจอรัล โซลูชั่น จำกัด

ก้าวสู่ปีที่ 40 บริษัท เบรซ สทรัคเจอรัล โซลูชั่น จำกัด ของเราต้องเร่งปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวให้ทันกับความท้าทายต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตย์กรรม และงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ที่ให้บริการทั้ง ภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี

วิศวกรรมของไทยเริ่มต้นมาจากวิศวกรรมโยธาที่เน้นการก่อสร้างเป็นหลัก และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ความสามารถในการผลิต (productivity)

ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม

เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดอนาคต มุ่งเน้นไปที่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม จะเป็นทิศทางที่กำหนดอนาคตของประเทศ อุตสาหกรรมของไทยสู่ก้าวกระโดดไปสู่อนาคตได้ เมืองอัจฉริยะ อุตสาหกรรม กับการปรับตัวเข้าโลกดิจิทัล

interior design

เปิดมุมมองใหม่ๆ ถูกหลักที่อยู่อาศัย บนพื้นฐานของนวัตกรรมสมัยใหม่ถูกหลักฮ่วงจุ้ย เราพร้อมบริการออกแบบและตบแต่งด้วยทีม creatives ระดับแถวหน้าของประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ จึงเป็นที่ยอมรับของหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในราคายุติธรรม

ภูมิสถาปัตอันโดดเด่น

ลายเส้นกับความลงตัว สร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

Services

หลากหลายบริการจากทีมวิศวกรมากประสบการณ์

รับสร้าง

รับสร้าง บ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก อาคารพานิชย์ หมู่บ้าน คอนโด

ออกแบบตบแต่ง

Renovate งานออกแบบตบแต่งภายใน แก้ไขตามแบบ

วิศวกรรมโยธา

นวัตกรรมโครงสร้างสุดล้ำสมัย อาคารซับแรงแผ่นดินไหว งานคอนกรีตบดอัดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย โรงงาน

งานรับเหมา

โครงการต่างๆ หมู่บ้าน โรงงาน อุตสาหกรรม ถนน โครงหลังคา โครงสร้างพิเศษ ระบบปะปา งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

Renovate

งานออกแบบตบแต่งภายใน แก้ไขตามแบบ

อาคารจอดรถสูง 4 ชั้น

จากทีมวิศวกรและสถาปนิกมากประสบการณ์

ภูมิสถาปัตอันโดดเด่น

หลายผลงานที่เราสร้างสรรค์คุณภาพ ก่อให้เกิดภูมิสถาปัตอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ระบบงานโครงสร้าง

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รวมถึงระบบต่างๆ ภายในโรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ในราคายุติธรรม

คอนโดมิเนียม

อาคารพักอาศัยสมัยใหม่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ ออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหว หลากหลายรูปแบบ

บริษัท เบรซ สทรัคเจอรัล โซลูชั่น จำกัด bracestructural bracestructural